ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η παραγωγή των προϊόντων της εταιρείας, γίνεται πάντα με σεβασμό προς το περιβάλλον και με οικολογική συνείδηση. Η ΞΥΛΟΠΑΚ Α.Ε. παρακολουθεί στενά την προέλευση των πρώτων υλών της και καθημερινά καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των φυσικών πόρων του Πλανήτη.

Οι εμπορικές της δραστηριότητες , βασίζονται αποκλειστικά, σε ξυλεία προερχόμενη από δάση με ελεγχόμενη εκμετάλλευση.

Σημαντικός παράγοντας της περιβαλλοντολογικής κουλτούρας της εταιρείας είναι ότι οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των ξύλινων δαπέδων είναι πιστοποιημένες με FSC , ενώ οι κόλλες και τα λάδια πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα που έχουν εγκριθεί διεθνώς από διαπιστευμένα εργαστήρια, ώστε να είναι φιλικά προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο.